Підприємства

ВАТ «Красилівський машинобудівний завод»

Красилівський машинобудівний завод - потужне підприємство машинобудівної галузі України. За тривалий час в історії заводу були і зльоти, і падіння: під час Великої Вітчизняної війни його було повністю зруйновано і лише силами колективу виробництво відновили. З кожним роком темпи росту потужностей підприємства збільшуються, зростає обcяг виробництва.

Історія Красилівського машинобудівного заводу веде відлік з відкриття невеликої майстерні з ремонту сільськогосподарського інвентарю в 1932 році. До початку Великої Вітчизняної війни в майстерні нараховувалося 10 верстатів, 32 силових двигуни з генератором, що були розташовані на площі в 110 м2. Колектив працюючих складався з 50-ти чоловік, обсяг виробництва за рік: капремонт автотранспортних двигунів - 150 шт., ремонт автомашин - 20 шт.

У період з 1952 по1963 роки – вiдбулася перша реконструкція. Побудовано нові цехи загальною площею 5000 м2: складальний, механічний, цех металоконструкції, киснева станція, електростанція. Реконструйовано ливарний цех, інструментальну ділянку та ділянку відділу головного механіка.

1957 рік - Красилівські ремонтно-механічні майстерні були реорганізовані в Ремонтно-механічний завод.
1958 рік – вiдбулася змiна назви. Ремонтно-механічний завод перейменовано в Машинобудівний завод.

1962 рік - введено в експлуатацію залізничну колію. В 1961-62 рр. завод приймав кубинських робітників, які здобували спеціальність електрозварювача.
1964-1970 роки - відбулася друга реконструкція заводу. Побудовано головний корпус, енергетичний блок та інші об'єкти. Внаслідок цього виробничі площі заводу складають 17000 м2. З цього часу завод спеціалізується на виробництвi навантажувачів. Моделі навантажувачів ТЛ-3А і ТЛ-5 отримали дипломи на Всесоюзній і Республіканській виставках досягнень народного господарства. В 1967 році розпочато серійне виготовлення автоцистерн для перевезення спирту АЦД-3,7; автоцистерн для перевезення живої риби АЦПТ-2,8; технологічного оснащення для заводів, що виготовляють бавовняну олію; ємкостей для збереження молока В2-ОМВ-2,5; печей для випалювання вапна місткістю 100м3.
1975 рік - відбулася третя реконструкція заводу. Побудовано цех з німецьким обладнанням.
1976 рік - завод входить до складу Всесоюзне виробниче об'єднання "Союзпіщемаш" Міністерства легкого і харчового машинобудування.
1980 рік - виготовлено в експортному виконанні 95 шт. тракторних навантажувачів ТЛ-3А, упроваджено мийно-сушильний агрегат для очищення гідросистеми тракторних навантажувачів ПТС та інше.
1982 рік – розпочато серійне виробництво протиральної машини Ти-кп24. Чисельність працюючих - 1688 чоловік, фонд оплати праці – 3,5 млн. руб.
1986 рік – створено Красилівське виробниче об'єднання "Піщемаш", до складу якого входить Ізяславський завод "Піщемаш".
1987 рік - Красилівське виробниче об'єднання "Піщемаш" переходить у підпорядкування Міністерства загального машинобудування (МЗМ).
В 1988 році - Красилівське виробниче об'єднання "Піщемаш" є комплексним машинобудівним підприємством з наступними цехами: механічний, складальний, заготівельний, ділянку товарів народного споживання, кисневу станцію, інструментальну ділянку, РСЦ, ділянку нестандартного обладнання. Чисельність працівників зросла до 2666 чоловік.
В 1992 році - Красилівське виробниче об'єднання "Піщемаш" передається в підпорядкування Міністерства машинобудування військово-промислового комплексу і конверсії України.
У липні 1993 року підприємство виходить з об'єднання й існує як Красилівський машинобудівний завод.
1995 рік - згідно наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України Хмельницької області створено ВАТ "Красилівський машинобудівний завод".
2005 рік – на базі дочірнього підприємства заводу «Хіммаш» спільно з «Petrometal» (Португалія) створено ТОВ «Петрометал-Красилів».
2005 рік – зi складу заводу відокремлено ЗАТ «Красилівагромаш».
2006 рік - впроваджено систему якості опалювальної техніки згідно з вимогами ISO 9001-2001.
2006 рік – запуск конвеєра по збиранню побутових опалювальних котлів.
2006 рік – перемога у Всеукраїнському конкурсi «100 кращих товарів України».
2006 рік - зi складу заводу відокремлено ТОВ « Завод АТОНМАШ». 

Інновації на ВАТ «КМЗ» 

Інноваційність для Красилівського машинобудівного заводу — це постійний пошук шляхів розвитку та оновлення. Проте – це не еволюція в розвитку заводу, а революція - стрибок, прорив. В своїй роботі ми прагнемо створювати та застосовувати новітнi технології, якi дозволяють одержати вагомі конкурентні переваги. Ми постійно працюємо над розробками продуктів, що не мають аналогів та відкриваємо новi ринки збуту, впроваджуємо провідні технології управління, які сприяють оптимізації використання ресурсів. Ми побудували ефективну виробничу логістику та постійно працюємо над удосконаленням логістики постачання. Сучасна організація системи мотивації персоналу є показником стабільної роботи фахівців та високої ефективності праці. Ми використовуємо в своїй роботі передові маркетингові технології та політику відкритості перед суспільством.

В пошуку, розробцi та втiленнi інновацій на ВАТ «Красилівський машинобудівний завод» приймають участь керівники всіх рівнів – від членів Наглядової ради до бригадирів в цехах.

 

 

<< Назад

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект